ေကာလင္းစိုးႀကီးအတြက္

ကိုစိုးေဇယ်၊ စိုးဇီယ်၊ ေကာလင္းစိုးႀကီး၊ သတင္းေထာက္ႀကီး၊ သတ္ပံုမွားတဲ့ ဘေလာက္ စသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ထင္ သလိုေခၚဆို ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေရာင္းရင္းႀကီး ၊ သေဘာေကာင္းတဲ့သူ၊ သေဘာရိုးကာ စကားေျပာရင္ ဒဲ့ဒိုး ေျပာကာ ဟန္မေဆာင္တတ္လို႕ လူမုန္းမ်ားတဲ့ သူ၊ စိတ္ရင္းေကာင္းၿပီး သူတပါးကိုကူညီတတ္တဲ့သူ၊ သူ႕ရဲ႕ အခု အခ်ိန္မွာ က်ေရာက္လာတဲ့ ေမြးေန႕မွသည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္ ေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ပိုင္ ဆိုင္ကာ သူႏွစ္သက္ခံုမင္တဲ့ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလုပ္ကိုင္ရင္း ျဖတ္သန္းႏိုင္ပါ ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ ေကာင္း ေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ ကိုစိုးေဇယ်ေရ။
မွတ္ခ်က္ - ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္မွာေမြးတဲ့ ကိုစိုးေဇယ်ကို မသိသူမ်ား က အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ေန ၿပီလားလို႕ ေမးေနေၾကာင္းပါ - ဟတ္ ဟတ္။

Type the rest of your post here.

0 comments: