စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့- - -

စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ကဗ်ာ
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့စာ
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ဟင္း
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ထမင္း
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့အနမ္း
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့အခ်စ္
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့အလြမ္း
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့စကား
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ရုပ္ရွင္
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့မ်က္ႏွာ
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ရင္ဘတ္ႀကီး
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ႏွလံုးသား
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့အၿပံဳး
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ရိုးသားမႈ
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့မာယာ
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ခံစားမႈ
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့အလုပ္
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့အရက္
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့မူးယစ္ေဆး၀ါး
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ပန္းခ်ီကား
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့လူေတြ
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့သတၱ၀ါေတြ
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ေရ
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့မီး
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ခင္မင္မႈ
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ယံုၾကည္မႈ
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့အရာရာ
စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့ဟာ ငါတစ္ခုမွ မလိုခ်င္ပါ။ ။


Type the rest of your post here.

Comments

ျပာေဂါက္စံ
မေန႔က ေတြ႔ဆံုပဲြမွာ စိတ္ခံစားမႈမပါဘဲ
မူးေအာက္ ေသာက္လိုက္တယ္ဆို.. ဟား..ဟား

ပလာေဂါက္ၾကီးကိုလဲ ေက်းဇူးျပန္တင္ပါတယ္
စီေဘာက္မွာ အျမဲလာအားေပးတဲ့အတြက္
အျပင္မွာ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ျပန္လာရင္ အသိေပးမွာပါ
စိတ္မဆိုးတတ္ဘူးလို႔ေတာ့ မထင္ထားနဲ႔ေနာ္...
စေနသမီး.. ဟင္း..ဟင္း.. စိတ္ ၾကီးတယ္ း)
ၿပီေတာ့ စိတ္ခံစားမႈ မပါတဲ့ သီခ်င္းေတြေရာ ဆိုခဲ့ ေသးလားဗ် :P

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

Hostoric meeting of US & North Korea contact

ေျဖရွင္းခ်က္