လုပ္ခ်လိုက္တိုင္း

ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္တဲ့
ညေတြကမ်ားျပား
အသဲေတြ စားစားသြားတယ္
တခြက္ေလာက္ ေမာ့ခ်လိုက္တိုင္း - - -

ေဟာင္းေဟာင္းသြားတဲ့
မနက္ေတြမ်ားျပား
အခ်က္ေရ တအားမ်ားသြားတယ္
မ်က္ႏွာတခ်က္သစ္ ခ်လိုက္တိုင္း - - -

ေရာင္းေကာင္းသြားတဲ့
အလုပ္ေတြမ်ားျပား
အသက္ေတြ ထြားထြားသြားတယ္
သက္ျပင္းေတြ တအား ခ်လိုက္တိုင္း- - -

ရမ္းေမာင္းသြားတဲ့
ကားအစင္းေရမ်ားျပား
တြက္ေခ်ေတြ တအားစားတယ္
လမ္းေတြ ေပၚ ေျခ ခ်လိုက္တိုင္း - - -

အစမ္းေပးသြားတဲ့
အေတြ႕အႀကံဳေတြ မ်ားျပား
လက္ရည္ေတြတက္တက္လာတယ္
ရမ္းသမ္းၿပီး လုပ္ခ်လိုက္တိုင္း- - -

အၿမဲေ၀းသြားတဲ့
ခ်စ္သူေတြ မ်ားျပား
မ်က္ရည္ေတြ ထြက္သြားတတ္တယ္
ဇရက္ အေသ ေတြကိုရင္ခုန္ ခ်လိုက္တိုင္း- - -

ဆက္မေနျခင္တဲ့
ရက္ေတြမ်ားျပား
အခ်ိန္ေတြ ကုန္ေအာင္တိုက္စားပစ္တယ္
အရက္ေတြ တအားခ်လိုက္တိုင္း- - -

-------တဲ့
-----------မ်ားျပား
--------------------တယ္
-----------------ခ်လိုက္တိုင္း- - -

Comments

အၿမဲေ၀းသြားတဲ့
ခ်စ္သူေတြ မ်ားျပား
မ်က္ရည္ေတြ ထြက္သြားတတ္တယ္
ဇရက္ အေသ ေတြကိုရင္ခုန္ ခ်လိုက္တိုင္း- - -

အဲ ခ်စ္သူထဲမွာ ကိုယ္ပါေနတာ တအား၀မ္းနည္းတာပဲ း(

Popular Posts