969

969 လို႔ေခၚတဲ့ အဖြဲ႔နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္တယ္။ ေမာင္ခ နဲ႔ နႏၵ .... သူတို႔ရဲ႕ ဖန္တီးခ်က္ေတြကို နမူနာ ခံစားၾကည့္လိုက္ပါဦး။

Image Hosting by PictureTrail.com
http://art-of-kha.tk

Image Hosting by PictureTrail.com
http://nanda.wordpress.com

Type the rest of your post here.

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact