Posts

Showing posts from January, 2008

စိတ္ခံစားမႈမပါတဲ့- - -

ပြတ္အတြက္ဆုေတာင္း

ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ့္ ႕ကၽြန္ေတာ့အေၾကာင္း

စပိတ္တစ္ကို ျပန္ေတြ႕ျခင္း

လုပ္ခ်လိုက္တိုင္း

ဖန္တီးမထားေသာဖန္ တီးမႈ

969