ရပ္ပါတယ္ဗ်ိဳ႕

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ေရး ခ်င္တာေတြ အမ်ားၾကီးရိွပါေသးတယ္။ ဒီတလကို ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ ပါစင္နယ္ အလုပ္တခုေၾကာင့္ ဘေလာက္ေရးျခင္း နားပါမယ္။ တလျပည့္တဲ့ အခါ စိတ္သစ္ လူသစ္ အေတြးအေခၚ သစ္ေတြနဲ႕ ျပန္လည္ေရးသားပါမယ္။ လာေရာက္ ဖတ္ရႈတာ ေက်းဇူးပါ။
ဘလာေဂါက္

Comments

ေမာင္ေမာင္ေဂါက္ေဂါက္စံေရ..
၂၀၀၈ ခုႏွစ္သည္ အားလံုးအတြက္
မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏွစ္သစ္ ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း
ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ရပါသည္။
ကိုေဂါက္ေရ ျပန္လာရင္ ေျပာဦးေနာ့ .. အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

Hostoric meeting of US & North Korea contact

ေျဖရွင္းခ်က္