ဘေလာက္တိုင္း ဂ်ာနယ္

မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္မ်ား ဘေလာက္တိုင္း ဂ်ာနယ္ ေရွာ္ႀကီးဟာ အခုဆို အယ္ဒီေရွာ္ေမာင္ ပြတ္ႀကိဳးပမ္း မႈႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ား လက္ကို အေရာက္ ပို႕ႏိုင္ ခဲ့ ပါ ၿပီ။ စလံုးမွ ၀ိုင္း၀န္းကူ ညီၾကတဲ့ ဟိုလိုလူအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သတင္းႏွင့္ မဟုတ္ မဟတ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မအားတဲ့ၾကား ကကြၽန္ေတာ္ ဂ်ီက်တိုင္း ဂ်ာနယ္ ကိုအေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ေမာင္ပြတ္၊ ဘာမွ မယ္မယ္ရရ မလုပ္ဘဲ ဂ်ာနယ္ ထြက္မွ စာေလးေရးတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အားေပးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အား ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
အခုအပတ္မွာ သတင္းမပါလိုက္သူမ်ား ေနာက္ အပတ္မွာ ပါေအာင္ ကိုယ့္သတင္း၊ သူ႕ အတင္းမ်ား ကိုလဲ ပို႕ၾကပါလို႕။

ဂ်ာနယ္ေရွာ္ ပြတ္အန္ေဂါက္ သတင္းထာဏ
ဘေလာက္တိုင္း ရံုးခ်ဳပ္
ဒူဘိုင္း (အပူလိႈင္း )

Type the rest of your post here.

2 comments:

Mr.Pooh @ ေမာင္ပြတ္ said...

ခင္ဗ်ားကူလို႔ ဒီလုိျဖစ္လာတာပါဗ်ာ။ ဘာမွ မလုပ္ေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာမွ မလုပ္အားတာပါ။ ေနာက္အေစာင္ေတြမွာ ထပ္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ၾကတာေပါ့။ အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

ႏုိင္းႏုိင္းစေန said...

ဖတ္ျပီးတာ ၾကာျပီ.. တိတ္ေနတာ.. တမင္သက္သက္.. ဟြန္႔...