့happy birthday Ko Tesla

ကိုတက္ေရ ဒီေန႕ေမြးေန႕ မွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာ အသက္တရာ ေနရ ေစၿပီး၊
ခင္မင္ေသာက္စား ဘေလာက္ဂါမ်ားနဲ႕ ႏွစ္သက္ခ်စ္ခင္ေအာင္ ပြဲေတြဆင္ႏိုင္ ပါေစ။

Comments

Tesla said…
ေဂါက္ႀကီး ေက်းဇူးတင္တယ္ေဟ့ ဆုေတာင္းေပးထားတာ ဘီယာ တစ္ခြက္တိုက္မယ္ ကြမ္းတယာေကၽႊးမယ္ စီမံခန္႔ခြဲသူေနရာကို ျပန္အသိမွတ္ျပဳဘို႔ မဲေပးမယ္ :P

Popular Posts