ပြဲေကာင္းေလးတခု

ရိုးစင္းတဲ့ ကစားကြက္ေတြနဲ႕ ကစား၊
ဖိုင္ဆိုဒ္ မသိဘဲ ေဒါင္းေလာ့ဆြဲ သလို၊
ဘယ္အခ်ိန္မွာ ၿပီးမလဲေစာင့္စား၊
တိုက္ကြက္ေတြလဲ မ်ားမ်ားေနၿပီ။

အရံႈးအႏိုင္ တခု ခုေတာ့ငါပိုင္ရမယ္၊
တြန္႕ဆုတ္ေနလဲ ေရွ႕သာတိုးသြား
ငါ - ကေလးကလားကစား
ေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။

ေသနဂၤဗ်ဴဟာေတြ လြဲမွား
ဖဲကစားတဲ့ ပြဲအလား
အဆင္ေကာင္းလို႕ တဖဲလိုက္
ငါမြဲကိန္းလဲ မဆိုက္ခ်င္ဘူး။

ကစားကြက္ေတြဆင္ေတာ့
မင္းနဲ႕ငါ
က်ားနဲ႕ ဆင္
လယ္ျပင္မွာ ေတြ႕ၾကတာေပါ့ကြာ။

ကမူးရႈးတိုးေတာ့ မမိုက္နဲ႕
ေသြးတိုးလဲ မစမ္းနဲ႕
ေဘးထိုးလဲ မၾကမ္းနဲ႕ တဲ့
ဆို၇ိုးစကား ေတြမင္း မေမ့နဲ႕ ေနာ္။

ေမတၱာဆိုတာ
ဖန္တီးလို႕ မျဖစ္ေတာင္
ဖ်က္ဆီး ဖို႕လဲမေကာင္း
သံေယာဇဥ္ အေၾကာင္းေတြ
ရွင္းရွင္းျပေနရတာ အခ်ိန္ကုန္တယ္။

မွန္းရခက္တဲ့ ျမင္းပြဲ ေတြလို
ပန္းအ၀င္မွာ ေျခလိတ္
ငါ့စိတ္နဲ႕ေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။
မစဥး္စားခ်င္ဘူး ၊
ေျပာမသြားခ်င္ဘူး၊
ငါမင္းကိုခ်စ္တာေလ။

Comments

လာအားေပးသြားတယ္ဗ်ိဳ႕။

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact