အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း

၁။ စပြန္ဆာ မမယ္လိုဒီေမာင္၊ ဘာညာ ႏွင့္ ပင့္ဂိုး မွတာ၀န္ယူမည္။
၂။ Logo ႏွင့္ ေဆာင္ပုဒ္ အား ၾကာသပေတးေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ nayphonelatt@gmail.com အား မိမိအႀကိဳက္ဆံုးလိုဂိုႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား ေပးပို႔ရန္ ..
ေသာၾကာေန႔ႏွင့္ စေနေန႔မ်ားတြင္ ကိုေနဘုန္းလတ္၏ http://nayphonelatt.blogspot.com/ တြင္ Vote လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ Vote အား တနဂၤေႏြေန႔ အစည္းအေ၀း မစခင္အခ်ိန္ထိသာ ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၃။ စားေသာက္ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရးႏွင့္ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး အတြက္ .. ကိုဘလာေဂါက္၊ ကိုဆူးရဲ၊ ကိုမင္းယြန္းသစ္၊ ကိုေတဇာ၊ ေမာင္ဂ်က္၊ ကိုမိုးလိႈင္ည၊ မမဒီဂၽြန္၊ ကိုသန္႔ေဇာ္မင္း၊ ကိုေ႐ႊျမတ္၊ မစိတ္ကူးတို႔မွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
၄။ ဖိတ္စာ, Flyers, Booklet, စေတကာ, ေၾကာ္ျငာ, Vinyl
ဖိတ္စာမ်ားအား ကိုစိုးေဇယ်မွ အစအဆံုးတာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဖိတ္စာ, Flyers, စေတကာ, ေၾကာ္ျငာ, Vinyl တို႔အား ကိုညီလင္းဆက္၊ ကိုေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ ကိုၿဖိဳးတို႔မွ ပူးေပါင္း၍ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Booket အား ကိုေစတန္ေဂါ့ထ္၊ ကိုစိုးေဇယ်၊ ကိုမ်က္လံုးတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၅။ ေဟာေျပာမည့္သူမ်ား အတိအက်သတ္မွတ္ရန္ - ကိုေနဘုန္းလတ္၊ ကိုေစတန္ေဂါ့ထ္၊ ကိုမ်က္လံုး၊ မဘာညာ ႏွင့္ မမယ္လိုဒီေမာင္
၆။ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ဘေလာ့ဂါမ်ားမွ ၀တ္စံုအား တူညီတီ႐ွပ္မ်ား ၀တ္ဆင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
၇။ Power Point မ်ားအား မဘာညာထံတြင္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ..
၈။ စာနယ္ဇင္း႐ွင္းလင္းပြဲအား ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ Mr.Brown တြင္ ေန႔လည္ (၂) နာရီတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Organizar မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုညီလင္းဆက္၊ ကိုေနဘုန္းလတ္၊ ကိုစိုးေဇယ်တိုမွ ေတြ႔ဆံု႐ွင္းလင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။
၉။ ရန္ကုန္ျပင္ပမွ ဘေလာ့ဂါမ်ားအား ဖိတ္ၾကားျခင္း Organizer မ်ားမွ ရန္ကုန္ျပင္ပမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားအား တာ၀န္ယူဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ -
ကိုဘလာေဂါက္၊ ကိုညီလင္းဆက္၊ ကိုေနဘုန္းလတ္၊ ကိုစိုးေဇယ်၊ ကိုတက္စလာ၊ ကိုသန္႔ေဇာ္မင္း၊ ကိုေစတန္ေဂါ့ထ္၊ ကိုမင္းယြန္းသစ္၊ ကိုေ႐ႊျမတ္၊ ကိုမိုးလႈိင္ည၊ ကိုေ၀၊ ကိုမ်က္လံုး၊ ကိုေတဇာ၊ ကိုဆူးရဲ၊ ကိုထြန္းေတာက္ၿဖိဳး၊ ကိုၿဖိဳး၊ ကိုမီထ႐ို မမယ္လိုဒီေမာင္၊ မဘာညာ၊ မမဒီဂၽြန္၊ မစိတ္ကူး၊ မသိမ့္သိမ့္၊ မႏွင္းမိုးေ၀ စုစုေပါင္း (၂၃) ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
(ကိုၿဖိဳးထံမွရယူေဖာ္ျပပါသည္)

Comments

s_potato said…
ေ၀း ရန္ကုန္ပြဲကို လာႏႊဲမယ္ေဟ့ ဘာေကြၽးမွာလဲ

Popular Posts