၀ါးသစ္ခြArundina graminifolia lindl
၀ါးသစ္ခြ
အပင္ - ရွည္ -၀ါးပင္ပံုသ႑န္( ၂ မွ ၄) ေပျမင့္
အရြက္ (၆ မွ ၁၀ )လက္မျမင့္
ပန္းပြင့္- (၂ မွ ၃)လက္မရိွ၊ ပြင့္ခ်ပ္ -ပြင့္ဖတ္ အရြယ္ညီ၊ အနီႏွင့္ ခရမ္းေရာင္
လွ်ာအျဖဴေရာင္
ပန္းပြင့္ကာလ- ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ မတ္
ေဒသ- ရွမ္းျပည္။
Stems slender, 2 to 4 feet hight. Leaves 6 to 10 inches. Flowers 2 to 3 inches across. Sepals and petals nearly equal light rose. Lip slightly lobed, rose colour, the font lobe deep rose puple, throat white orange lined.

Comments

Popular Posts