ဟံသာ၀တီ ေရႊနန္းေတာ္ဟံသာ၀တီ ဆင္ျဖဴမ်ား ရွင္ နန္းေတာ္

ဒုတိယျမန္မာ့ လက္ႏွက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ႀကီးကို ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ဟံသာ၀တီ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ မင္းတရားႀကီး (ဘုရင့္ေနာင္ ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ) သည္ ယင္းထူ ေထာင္ခဲ့ေသာ က်ယ္ေျပာႀကီးမားလွသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးႏွင့္ လိုက္ဖက္မည့္ ရာဇ႒ာနီ မင္းေနျပည္ေတာ္ ႀကီးကို ရ-ႏို၀င္ဘာ- ၁၅၆၆ ခုႏွစ္ေန႕တြင္ ဟံသာ၀တီတြင္ တည္ေထာင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။ ၿမိဳ႕တည္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေနျပည္ေတာ္ အနီး၀င္းက်င္ရြာတို႕မွ တစ္အိမ္ လွ်င္ေယာက်ာ္း တစ္ဦးက် ဆင့္ ဆိုလ်က္ ေရြနန္း တည္မည့္ ေနရာကို ေျမဖို႕ ၾကရသည္။ ၁၆ -ႏို၀င္ဘာ -၁၅၆၆ ေန႔ တြင္ ေျမၿမိဳ႕ရိုးတဖက္လွ်င္ ၈၅၀ တာ ျဖင့္ ပတ္လည္စတုရမ္းတာ (၃၄၀၀၀) ရိွ မဟာရာဇဌာနီ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၊ ေရႊေမာ္ ေဓာမဟာရံ ႏွင့္ ပိဋကတ္တိုက္ (၂) ဌာနကို တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္ေတာ္မူသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ပတ္လည္ ၿမိဳ႕တံခါး (၂၀) ထားရိွခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ သမွ် ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ တံခါးေပါက္ အမ်ားဆံုး ပါရိွသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ သို႕ျဖင့္ တံခါးေပါက္ မ်ား၏ အေရအတြက္ သည္ မင္း၏ ဘုန္းတန္ခိိုးကို ေဖာ္ျပေန သည့္သေဘာျဖစ္ ေနေပသည္။ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ ၾကရသည့္ မင္းမ်ားကို အကၡရာစဥ္ လ်က္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

ကေလးမင္း( အေနာက္ဘက္ ေတာင္ဆံုးတံခါး )
ဇင္းမယ္မင္း( ေတာင္ဘက္ အေရွ႕ ဆံုးတံခါး )
ေညာင္ေရႊမင္း( အေနာက္ဘက္ အလည္တံခါး )
တနသၤာရီမင္း( ေျမာက္ဘက္ ဒုတိယ အေနာက္ဆံုးတံခါး )
ေတာင္ငူမင္း( အေရွ႕ဘက္ အလယ္တံခါး )
ဒလမင္း( အေရွ႕ဘက္ ဒုတိယ ေတာင္ဆံုးတံခါး )
ဒ၀ယ္မင္း( ေတာင္ဘက္ အေနာက္ဆံုးတံခါး )
ပုခန္းမင္း(ေျမာက္ဘက္ ဒုတိယ အေရွ႕ဆံုးတံခါး )
ပုသိမ္မင္း( ေျမာက္ဘက္ အေရွ႕ ဆံုးတံခါး )
ျပည္မင္း( အေရွ႕ ဘက္ေျမာက္ဆံုးတံခါး )
မိုးေကာင္းမင္း (ေတာင္ဘက္ ဒုတိယ အေနာက္ဆံုးတံခါး)
မိုးညွင္းမင္း( ေတာင္ဘက္ အလယ္တံခါး )
မိုးႏွဲမင္း( အေနာက္ဘက္ ဒုတိယ ေတာင္ဆံုး တံခါး )
မိုးမိတ္မင္း( ေတာင္ဘက္ ဒုတိယ အေရွ႕ဆံုးတံခါး )
မုတၱမမင္း(ေျမာက္ဘက္ အလယ္တံခါး )
ယိုးဒယားမင္း(ေျမာက္ဘက္ အေနာက္ဆံုးတံခါး )
လင္ဇင္းမင္း(အေရွ႕ဘက္ေတာင္ဆံုးတံခါး )
သာယာ၀တီမင္း( အေနာက္ဘက္ဒုတိယ ေျမာက္ဆံုးတံခါး )
သိႏၵီမင္း( အေနာက္ဘက္ ေျမာက္ဆံုးတံခါး )
အ၀မင္း( အေရွ႔ဘက္ ဒုတိယ ေျမာက္ဆံုးတံခါး )
တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။
ထို တံခါးမ်ားသည္ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္မင္းတရားႀကီး၏ လက္နက္ႏိုင္ငံ မည္မွ်က်ယ္ျပန္႕ ေၾကာင္း ျပသသည့္ အေထာက္ အထား ျဖစ္သည္။ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ေနစဥ္ မင္းတရားႀကီး၏ ႏိုင္ငံအ က်ယ္ အ၀န္း သည္ ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အျပင္ထိုင္း ႏွင့္ ေလာႏိုင္ငံတို႕ သည္ မင္းႀကီး၏ လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ လက္ေအာက္ ခံ ျပည္ပမင္းတို႕ သည္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ ၏တာ၀န္က် ရာတံခါးမ်ားကို လာေရာက္ တည္ေဆာက္ ေပးၾကရသျဖင့္ ယိုးဒယားႏွင့္ လင္ဇင္း တံခါးတို႕ ပါ၀င္ေနျခင္း ျဖစ္ သည္။
ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အက်ယ္၀န္းဆံုး ခ်ဲ႕ ထြင္ႏိုင္ေသာမင္းမွာ ဘုရင္ေနာင္ ေက်ာ္ထင္ ေနာ္ရထာ ဘြဲ႕ ခံ ဟံသာ၀တီ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ မင္းတရားႀကီးပင္ျဖစ္ၿပီး ထိုမင္းသည္ ယင္း၏တပ္မေတာ္ႀကီးကို အရပ္ရွစ္ မ်က္ႏွာ သို႕ အၿမဲ ေရြ႕လ်ားေနေစလ်က္ ရိွေနေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သျဖင့္ အေရွ႕တိုင္း၏ အလက္စႏၵား မင္းဟု ေခၚထိုက္ေပသည္။
(ေဒါက္တာ-တိုးလွေရး ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းကိုယ့္က်ငွန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္ရာ ဗဟိုခ်က္ကို စူးစမ္းျခင္း စာအုပ္ကို လိုသလို မွီျငမ္း ထားပါသည္။ )

Comments

အဲသည့္နန္းေတာ္ရာႀကီးကို ျပန္တူးတုန္းက ကေလးဘ၀ မေတာ္တဆေရာက္သြားဖူးပါတယ္။ နန္းေတာ္ကို မီးရိႈ႕ခံလိုက္ရလို႕ နန္းေတာ္ၾကီးမရွိေတာ့ေပမယ့္ အရင္းပိုင္း ေျမႀကီးေအာက္ကို ေရာက္ေနတဲ့ နန္းေတာ္တိုင္လံုးၾကီးတခ်ိဳ႕ကို ျပန္ေဖာ္လိုက္ေတာ့ အျမင့္ဆယ္ေပေက်ာ္နဲ႕ ေယာက္်ားၾကီး ၃၊ ၄ေယာက္လက္ခ်င္းခ်ိတ္ဖက္လိုက္သေလာက္ကို ၾကီးတာပါ။ ဂုဏ္ယူလိုက္တာ…. တို႕ျမန္မာနန္းေတာ္မွာ သည္ေလာက္ခ်မ္းသာၿပီး သည္ေလာက္ၾကီးတဲ့ ကၽြန္းတိုင္လံုးၾကီးေတြသံုးခဲ့တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့.. အဲ .. ေနာက္ေတာ့ အဲဒါၾကီးေတြဘယ္ေရာက္သြားလဲမသိေတာ့ဘူး.. ျပန္လည္တူးေဖာ္ေရးအဖြဲ႕သားေတြ နန္းစဥ္ လက္၀တ္လက္စားတခ်ိဳ႕ကို တူးေတြ႕တယ္ဆိုေပမယ့္ ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းလဲမသိေတာ့ ႏွေျမာလိုက္တာ ကမ္းကုန္ပဲ..

Popular Posts