ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ

ေဖာေဖာသီသီေၾကာ္ျငာမႈ႕နဲ႕
လူေတြရဲ႔ေပါ့ဆခ်င္းခံရသူ၊
အခု
ကိုယ့္တမံကိုယ္တုတ္ရင္း
ျမစ္က်ိဳးအင္းလို ဟန္ေဆာင္ေနရ။

ျပန္ဆည္ခြင့္မရိွေသာေျမာင္းမ်ား
ေက်ာင္းမ်ာမသင္တဲ့ပညာ
နည္းနည္းေတာ့ လိမၼာလာၿပီ။

ေဟာ-- -- ဒီမွာ
၀န္ပိုတင္ေဆာင္လာ ရြက္သေဘၤာ
ေမာႀကီးပန္းႀကီး ပင္လယ္ကို
အလ်ားလိုက္ ျဖတ္ၿပီးမွ
ကမ္းကပ္ခြင့္ မရရွာေသး။ ။

Comments

Tesla said…
ေက်ာက္ခ်ထား လိုက္ေပါ့.. စ .. တာ .. ကဗ်ာေလးက ေကာင္းလွခ်ည္လား ဗ်..
pandora said…
ဒီကဗ်ာ ေကာင္းတယ္။

Popular Posts