မင္းအတြက္မင္းရဲ႕


အခုတေလာ လက္စမ္းေနၿပီး photo shop မေတာက္တေခါက္နဲ႕ ကဗ်ာ ေတြတင္မိပါတယ္ သည္းခံ ဖတ္ေပး ျခင္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

Hostoric meeting of US & North Korea contact

ေျဖရွင္းခ်က္