အတၱ

အတၱ
အား-- သယ္ထားလိုက္ရတာ
အေလးႀကီးေပါ့။
တဖက္သက္
အယူအဆေတြ မစြန္႔ႏိုင္ဘူး
ရင္မွာ အုပ္ျမစ္က်ေနၿပီ။

Comments

Anonymous said…
ဟုတ္ပကြာ...

အတၱတဲ့
ခြာခ်လိုက္ရတာ
ျပကၡဒိန္ေတြပဲ ကြာက်ခဲ့ ။
ZawZaw said…
ေက်းဇူးပါ မဂ်စ္၃
M Y Artists said…
သိပ္ေကာင္း...
ကၽြန္ေတာ့္ကို ေစာင္းေရးထားသလားလို႔ ဟီး.........

Popular Posts