ေနာက္ဆက္တြဲ

မေန႕က ၆-ေမ-၂၀၀၇ တနဂၤေႏြ ေန႔ထုတ္ ေၾကးမႈံသတင္းစာ မွာ၅-ေမ-၂၀၀၇ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရ၀င္ေရာက္မႈ႕ျဖစ္ စဥ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလံု၊သစ္ေတာလမ္းမွ ေနအိမ္တစ္ ခုအတြင္းသို႕ နံနက္၅ နာရီခန္႔မွာ ေရမ်ား၀င္ေရာက္ခဲ့ ရာ၊ မီးအားျမွင့္စက္မွတဆင့္၀ါယာ ေရွာ့ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီးမီးေလာင္ ကၽြမ္းခဲ့တဲ့ အတြက္လူ ေလးဦး မီးခိုးမႊန္ကာ ေသဆံုး ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ ေန႕မွာဘဲ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး အိမ္ေရွ႕လမ္းေပၚ အထြက္မွာ ဓါတ္ ႀကိဳးျပတ္က် ေနေသာေရအိုင္ ထဲနင္းမိလို႕ ဓါတ္လိုက္ၿပီး အသက္ဆံုး သြားေၾကာင္းဖတ္ရ ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မိုးေရထဲအသြားအလာ ဆင္ခ်င္ၾကပါ ဗ်ိဳ႕၊ ညအိပ္ရင္ သတိထား ၾကပါဗ်ိဳ႕။

Comments

i m 5001st visitor of ur blog ! happy!
ZawZaw said…
that you are a great visiter at my blog. Oh ! thank you.

Popular Posts