မိုးထဲေလထဲ

ဒီလို၀ါးတားတားကေန
ဒီလိုၾကည္လင္လာလိုက္ၿပီး
ဒီလိုရြာလိုက္တဲ့မိုးေၾကာင့္
ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးရုတ္တရက္မွင္ သက္သြားေစ ခဲ့တယ္။ ေမဦးမုတ္သုန္ ျပင္းလြန္းတယ္။
ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ဆက္ ရြာလိုက္တဲ့ မိုးေၾကာင့္ ဘလာေဂါက္တို႕ ရံုးနဲ႔ မလွမ္း မကန္းမွာရိွတဲ့ offset တစ္ခု လံုး၀ေရ ျမႈပ္သြားပါတယ္။ ၄ ရက္ေန႔ည ကတည္းကသည္း လိုက္တဲ့မိုး ဟာ ရန္ကုန္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ၾကြက္ၾကြက္ ရိုက္ေစ ခဲ့ပါ တယ္။ ၅ ရက္ေန႔သန္းခါင္ေက်ာ္ လင္းအားႀကီး ၃ နာရီေလာက္မွာ ေရေတြ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ၀င္ေရာက္ ခဲ့တာ ေၾကာင့္ ေအာက္ ထပ္ေန ျပည္သူေတြ ေစာေစာစီးစီး ေခါင္းေလာင္းတီး ရင္းအိပ္ေရး ပ်က္ၾကရ တယ္လို႕ ခံစားရ သူေတြထံက ၾကားခဲ့ရျပန္တယ္။ မိုးတိတ္သြားတဲ့ အခါေရေတြျပန္ က်ကုန္ေပမယ့္ေရ၀ပ္ ေသာေနရာေတြက ေတာ့ ေရေတြတင္ က်န္ရစ္ေနလို႕ အေတာ္ ဒုကၡ မ်ားကုန္ပါတယ္။

0 comments: