မိုးထဲေလထဲ

ဒီလို၀ါးတားတားကေန
ဒီလိုၾကည္လင္လာလိုက္ၿပီး
ဒီလိုရြာလိုက္တဲ့မိုးေၾကာင့္
ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးရုတ္တရက္မွင္ သက္သြားေစ ခဲ့တယ္။ ေမဦးမုတ္သုန္ ျပင္းလြန္းတယ္။
ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ဆက္ ရြာလိုက္တဲ့ မိုးေၾကာင့္ ဘလာေဂါက္တို႕ ရံုးနဲ႔ မလွမ္း မကန္းမွာရိွတဲ့ offset တစ္ခု လံုး၀ေရ ျမႈပ္သြားပါတယ္။ ၄ ရက္ေန႔ည ကတည္းကသည္း လိုက္တဲ့မိုး ဟာ ရန္ကုန္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ၾကြက္ၾကြက္ ရိုက္ေစ ခဲ့ပါ တယ္။ ၅ ရက္ေန႔သန္းခါင္ေက်ာ္ လင္းအားႀကီး ၃ နာရီေလာက္မွာ ေရေတြ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ၀င္ေရာက္ ခဲ့တာ ေၾကာင့္ ေအာက္ ထပ္ေန ျပည္သူေတြ ေစာေစာစီးစီး ေခါင္းေလာင္းတီး ရင္းအိပ္ေရး ပ်က္ၾကရ တယ္လို႕ ခံစားရ သူေတြထံက ၾကားခဲ့ရျပန္တယ္။ မိုးတိတ္သြားတဲ့ အခါေရေတြျပန္ က်ကုန္ေပမယ့္ေရ၀ပ္ ေသာေနရာေတြက ေတာ့ ေရေတြတင္ က်န္ရစ္ေနလို႕ အေတာ္ ဒုကၡ မ်ားကုန္ပါတယ္။

Comments

Popular Posts