"-------" ရယ္

"-----"ရယ္၊
ခြဲခြာရက္ၾကား
စာလႊာမပါးစကားမႀကံဳ
အလြမ္းပံုေအာင္
ေနရက္ထားရက္
ေစစားရက္တယ္။

"-----"ရယ္၊
ေမ့လို႕မရစိတ္ကသိရက္
အသည္းႏြမ္းေအာင္စြမ္းေဆာင္သူကို
မုန္းမေမ့ရဲတြယ္ေႏွာင္ဆဲမို႕
ခံစားခက္တယ္။

"-----"ရယ္
ေလွ်ာက္လွမ္းဘ၀
တူတကြလို႕ႏႈတ္ကေခၽြဘူး
စကားဦးေတြ
ႏႈတ္ျဖာအလွစြယ္ေတာ္ျမလို
ခြဲရက္ခြာရက္ကြဲကြာခက္တယ္
စဥ္ဆက္ဘ၀ျဖစ္ရေစလို
ခြန္းဆင့္ေပဖူးစကားထူးေတြ
ေတာင္ပံသြယ္ယွက္
ေမာင္ႏွံငွက္ျဖစ္ရင္ေတာင္မွ
အခ်စ္မရိွတဲ့ဘ၀၊ခဏမေနခ်င္
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကင္းတဲ့မနက္ဖန္အတြက္
ေအာက္ခ်င္းငွက္ဘဲျဖစ္ရပါလို
သစၥာတိုင္ဖူး၊ဆုမြန္ဦးေတြ
ေမ့ရက္ေလသလား?

အခုေတာ့လဲ
ဒီစကားေတြ
ေလ၀ယ္လြင့္ေပ်ာက္
ေျခရာေကာက္ခက္တယ္။

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact