ေျပာခ်င္လို႕ပါ

မေန႕ကစၿပီးရံုးမွာအိပ္ျဖစ္တယ္။
အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ဘေလာက္လုပ္ဖို႕ပါ။
အိမ္ကထက္စာရင္ရံုးကပိုအဆင္ေျပတယ္ေလ။
ႏွစ္ရက္ရိွၿပီ။အင္းယားလမ္းေရာက္တာ။ဒီေန႕ေတာ့ကားေတြပိတ္ေနၿပီေလ
အက်ေန႕မဟုတ္လား?ကားကလွည္းတန္းေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာရပ္ခဲ့ရၿပီ
လမ္းေလွ်ာက္ေပေတာ့မစဥ္းစားနဲ႕။ေတြ႕ရာပံုေတြရိုက္ခဲ့တယ္။ကိုယ္ကလမ္း
ေလွ်ာက္ေနသူမဟုတ္ေပဘူးလား။ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ပံုေတြရခဲ့တယ္။postေတြရ
ခဲ့တယ္။တင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။အတာႏွစ္ကူးတခူးသၾကၤန္အားလံုးေပ်ာ္ေစေတာင္းဆု
ေခၽြလ်က္------။
ဘလာေဂါက္

Comments

Popular Posts