ေတြ႕ခဲ့ျပန္တယ္သၾကၤန္၀ယ္

ဒီႏွစ္သၾကၤန္ဘယ္မွမလယ္ဘူးလို႕စိတ္ကူးထားတာ။ရံုးမွာေနၿပီးဘေလာက္လုပ္ဖို႕ေပါ့။
အက်ေန႕မွာလဲအင္းယားလမ္းေရာက္သြားခဲ့တယ္။သူနဲ႕ဟိုေန႕ကေတြ႕ေတာ့Apoidea
မွာရိွမယ္တဲ့။သတိေတာ့မထားမိဘူးတကယ္Apoideaမွာေတြ႕ခဲ့တယ္။သူကေတာ့ေပ်ာ္
ေနမွာပါ။ရံုးျပန္လာခဲ့တယ္၊ဘယ္မွမထြက္ခ်င္ေတာ့ဘူး---ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစကြာ

Comments

Popular Posts