ဘလာေဂါက္ဘာေကာင္လဲ

အခုတေလာတေမးထဲေမးေနတဲ့ လၽွပ္စစ္စာေတြေၾကာင့္
ဘလာေဂါက္ဘာေကာင္လဲေျပာပါမယ္။တကယ္ေတာ့ဘလာေဂါက္ဆိုတာ
အၿမီးမပါအေမႊးတုန္းေနတဲ့လူသတၱ၀ါတစ္ေကာင္ေပါ့။ပညာရွင္ေတြကေျပာ
တယ္၊ကိုယ့္ကိုကိုယ္မရူးဘူးထင္ေနတဲ့သူေတြဟာစိတ္မမွန္စဘူးတဲ့ဒီေတာ့
မရူးဘူးေျပာရမွာလဲအခက္။ရူးေနတယ္လို႕လဲေျပာလို႕မရနဲ႕ရူးသလိုမရူးသ
လိုေကာင္ေပါ့၊(အရူးေတာင္အစစ္မဟုတ္ဘူး-နာတယ္)ေပါေနတယ္ဆိုလဲမ
ဟုတ္၊ငေပါလံုးလံုးမဟုတ္။ငရွားေကာင္သာျဖစ္သည္။ဒီလိုအရူးမက်ငေပါမ
မည္။ေဂါက္ေတာက္ေတာက္ ဘလာေဂါက္မွာ ငရွားေကာင္ျဖစ္ပါသည္။ဒီလို
ရွားပါးေကာင္ေတြကိုဘေလာက္ဂါေတြထဲအေတြ႕မ်ားႏိုင္သည္။
ဥပမာ---အိုေအစစ္မစၥတာပကိုစိုးဇီရ ဘာညာ တက္စလာ

Comments

ကိုေဂါက္တို႔ကေတာ့ လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ျပီ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း “ ရွားေကာင္ ” ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အ႐ူးစစ္စစ္ေနာ္ ... မရဘူး။
ZawZaw said…
အဲဒါရွားတာေပါ့မစၥတာပုရဲ႕
ကဲ-အခုအရူးျဖစ္ေၾကာင္းဖြင့္ေျပာေနၿပီ၊
ဘလာေဂါက္ေတာင္မေျပာရဲေပါင္။ သြပ္ သြပ္

Popular Posts