ဆုေတာင္း




ေၾကြေတာ့မယ့္ ့္ ပိေတာက္၀ါ
က်ေတာ့မယ့္အတာ
သၾကၤန္ေလညွင္း
ဆိုညည္းေတးသံ
အခ်ိန္မွန္ဘဲ။
ကခုန္ေပ်ာ္ျမဴး
လတခူးမယ္
ေဖာ္စံုတူညီ
တြဲလွ်က္ၾကည္ႏူး
စိတ္ကူးေမာင္ႏွံ
အေၾကာင္းဖန္ခဲ့
ၾကည္သာရႊင္ျပ
ဒီခဏနဲ႕
ဘ၀ဆက္တူ
ေပါင္းဖက္တူလို႕
ျမတ္ဆုမြန္ေတာင္း
ပိေတာက္ သက္ေသ
သစၥာေျခြ။

သၾကၤန္ဘေလာက္မွာလည္းတင္ထားပါတယ္

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact