ဆုေတာင္း
ေၾကြေတာ့မယ့္ ့္ ပိေတာက္၀ါ
က်ေတာ့မယ့္အတာ
သၾကၤန္ေလညွင္း
ဆိုညည္းေတးသံ
အခ်ိန္မွန္ဘဲ။
ကခုန္ေပ်ာ္ျမဴး
လတခူးမယ္
ေဖာ္စံုတူညီ
တြဲလွ်က္ၾကည္ႏူး
စိတ္ကူးေမာင္ႏွံ
အေၾကာင္းဖန္ခဲ့
ၾကည္သာရႊင္ျပ
ဒီခဏနဲ႕
ဘ၀ဆက္တူ
ေပါင္းဖက္တူလို႕
ျမတ္ဆုမြန္ေတာင္း
ပိေတာက္ သက္ေသ
သစၥာေျခြ။

သၾကၤန္ဘေလာက္မွာလည္းတင္ထားပါတယ္

Popular Posts