ေမြးေန႕ဆိုမွေမြးေန႕


တကယ္ပါ။အထိမ္းအမွတ္မပါတဲ့ေမြးေန႔တစ္ခု။ၿပီးေတာ့လဲၿပီးသြားပါၿပီ။လူ႕ေလာ
ကထဲတာ၀န္သိစြာေမြးေကၽြးျပဳစုလာတဲ့အေမ။ဒီအရြယ္ေရာက္ေအာင္အသိပညာ
အတတ္ပညာေတြေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ေအာင္အျမဲအားေပးခဲ့တဲ့အေဖ။အေၾကာင္း
မတိုက္ဆိုင္လို႔မိသားစုေတြကြဲျပားေနလဲသတိတယေရာက္လာတဲ့အေမ။phone
ဆက္လာတဲ့အေဖ။ကၽြန္ေတာ့္ေမြးေန႔မွာဘာမွမေပးႏုိင္၊မေကၽြးႏိုင္ခဲ့လဲအၿပံဳးေတြ
နဲ႕ႏွစ္သိမ့္ေပးတဲ့အေမ။အခက္အခဲေတြကိုမညည္းမညဴအတူေျဖရွင္းတတ္တဲ့၀
တုတ္ေလး။ရိွတာေလးနဲ႕လူမစံုတစံု၀ယ္ေကၽြးခဲ့ရေပမယ့္ဆုေတာင္းေပးတဲ့လုပ္
ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြ(မစားရသူေတြကေတာ့စိတ္ဆိုးမွာေပါ့)၊အားလံုးကိုအျမဲသတိ
ရေနမွာပါ။အဆင္မေျပခိုက္သိုက္၀န္းေပးတဲ့ကၽြန္ေတာ့ရံုးကလူေတြဟာအခုခ်ိန္မွာ
ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕အားတစ္ခုပါ။မိဘေတြကိုတာ၀န္မေက်ဘူးလို႕၊ကံကိုပံုခ်လို႕ဘယ္သူ
ကိုမွအျပစ္မျမင္ခ်င္ပါဘူး၊ကၽြန္ေတာ္မိဘေတြအေပၚဘာလုပ္ေပးႏိုင္သလဲ။ဒီေလာ
ကထဲေရာက္ေအာင္ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့မိဘေတြအေပၚဘာလုပ္ေပးခဲ့သလဲ။ဒီလိုေန႔
မွာမွကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္မေမးရင္ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွလဲေမးျဖစ္ေတာ့မွာမဟုတ္ေတာ့
ဘူးေလ။

Comments

Popular Posts