ေၾကာ္ျငာေပးမယ္

ဘလာေဂါက္ဘေလာက္တစ္ခုလုပ္ထားတယ္.buyingkid.blogspot.com
လို႔အမည္ေပးထားတယ္.အဲဒီမွာရန္ကုန္မွာရိွတဲ့ေစ်းကြက္ထဲကအႀကိဳက္
ေတြ႔တဲ့ပစၥည္းေလးေတြအခမဲ့ေၾကာ္ျငာေပးထားတယ္ေလ.သြားၾကည့္ၾက
ပါဦး.စိတ္၀င္စားတဲ့သူေတြဆက္သြယ္ၿပီးလာေၾကာ္ျငာလို႔ရတယ္-------
အခမဲ့ဆိုမွေတာ့freeေပါ့ေနာ္.

Comments

Popular Posts