လၾကတ္မယ္တဲ့

မနက္ျဖန္မနက္၅နာရီ၄၀မိနစ္ေလာက္မွာလၾကတ္ပါမယ္တဲ့။
ၾကည့္ခ်င္ရင္မနက္ေစာေစာထၾကပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံကလဲျမင္ရ
မယ့္ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲအခြင့္အေရးပါ။ဘလာေဂါက္ေတာ့အိပ္
ေပ်ာ္ေနမယ္ထင္ပါတယ္။ႀကံဳတဲ့လူမ်ားphotoေလးနဲ႔လက္စြမ္း
မွတ္တမ္းယူၾကပါဆိုတဲ့အေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါ။

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

Hostoric meeting of US & North Korea contact

ေျဖရွင္းခ်က္