"လ"

အျပင္ကလဲတြန္းမဖြင့္ျဖစ္ခဲ့ဘူး၊
အတြင္းကလဲခ်က္ခ်မထားဘူး၊
အထဲကအေၾကာင္းေတြကၽြန္ေတာ္သိတယ္၊
အျပင္ကအေၾကာင္းလဲသူသိမွာပါ။
ဒီမေမွာင္ခင္မွာဘဲသူကကၽြန္ေတာ့အရိပ္ကိုတမ္းတ၊
ကၽြန္ေတာ္လားေငးေနရင္းနဲ႕ျပတင္းနဲ႕ေ၀းေ၀းလာရတဲ့ျဖစ္အင္၊
ရင္ထဲမွာဘဲေဆြးေျမ႕နာက်င္၊
ဒါနဲ႕ဘဲမိုးေပၚေရာက္၊
လွည့္လည္ရင္းေ၀းလာရတဲ့အလင္းလံုးကေလး၊
ေအာက္ကခ်စ္ကဘာကိုအေမွာင္မွာငံု႕ရင္းအလင္းေပး၊
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္အန္ခ်၊
လတစ္စင္းအျဖစ္နဲ႕။ ။

Comments

Popular Posts