တစ္ခါတေလလဲရိွေပမေပါ့


ကၽြန္အခုေရးေနတာSVPကေနပါ၊မၾကာခင္မွာျမန္မာအေမရိကန္မိတ္ေဆြမ်ားခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရးအသင္းမွလာ
ေရာက္ၿပီးမိတ္ေဆြမ်ားonlineမွအျပန္အလွန္မိတ္ေဆြဖြဲ႔ႏိုင္ေရးweb pageတစ္ခုျဖစ္တဲ့musfexကိုမိတ္ဆက္ပြဲစ
တင္ေတာ့မွာပါ။ပြဲမ၀င္အျပင္ကက်င္းပဆိုသလိုေရွ႔ရက္မ်ားစြာထဲကအစီအစဥ္ေတြေရးဆြဲၿပီးလုပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္၊
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုရဲကသိပ္ေစတနာပိုပါတယ္၊အရာရာမွာလိုအပ္ခ်က္ေတြအတက္ႏိုင္ဆံုးျပည့္စံုေအာင္ေတာ့လုပ္ရွာ
ပါတယ္၊ဒါေၾကာင့္မနက္ေစာေစာ၆နာရီကတည္းထၿပီး၇နာရီေရာက္ေအာင္လာခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ေလအခု၈နာရီ
ခြဲေနၿပီဘယ္သူမွမလာေသးဘူးဗိုက္ဆာေနၿပီ။လုပ္ပါဦးဗ်ိဳ႕ ၊ေဟာေျပာရင္းဆိုရင္းေအာက္မွာမုန္႔ေတြေ၇ာက္လာၿပီတဲ့.....

Comments

Popular Posts